UTOPIA  Acryl auf Leinwand, ca. 120 x 80 cm BUENOS AIRES  Acryl auf Leinwand, ca. 120 x 60 cm NW B3   Acryl auf Leinwand, 24 x 30 cm NW B2   Acryl auf Leinwand, 24 x 30 cm NW B1   Acryl auf Leinwand, 24 x 30 cm NW B4  Acryl auf Leinwand, 24 x 30 cm NW 4   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm NW 3   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm NW 1   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm NW 7   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm NW 6   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm LONDON CRIME  Acryl auf Leinwand, 120 x 50 cm TATORT III (Dutfield's Yard)  Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm TATORT V (Miller's Court)  Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm TATORT II (Hanbury Street)  Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm TATORT IV (Mitre Square)  Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm TATORT I (Buck's Row)  Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm CADIZ  Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm NW 5   Acryl auf Leinwand, 30 x 40 cm
Stadtansichten    -    Artitektur